Denne web-shop bruger cookies, så din shoppingoplevelse bliver optimal. I denne forbindelse gemmes sessions-oplysninger eller sprogindstillingen på din computer. Uden cookies er funktionerne for web-shoppen begrænset. Hvis du ikke er enig, skal du klikke her. x

Code of Conducts

Code of Conducts.

Lovoverholdelse
- Dansk Erhvervsbeklædning - Dansk Skilte Reklame, kræver at underleverandører overholder, og arbejder selv efter lovgivningen i de lande, vi har samhandel med - herunder relevante miljø- og arbejdsmiljølove.

Børnearbejde:
- Dansk Erhvervsbeklædning – Dansk Skilte Reklame og samarbejdende underleverandører overholder lovgivningen i forbindelse med anvendelse af arbejdskraft under 18 år.
- Holder ikke børn under 18 år fra uddannelse eller udviklingsprogrammer.
- Alle parter afholder sig fra at hyre arbejdskraft under 18 år, hvor arbejdet er til risiko for helbred og sikkerhed.

Diskrimination:
- Diskriminerer ikke på baggrund af race, køn, farve, seksualitet, sprog, religion eller politisk overbevisning.

Helbred og sikkerhed:
- Sikrer tilfredsstillende arbejdsmiljø og beskytter arbejdstager mod ild, farlige kemikalier og partikler samt ulykker og har i forbindelse med risikobetonet arbejde en sikkerhedspolitik og en procedure, som følges:

Der er nødberedskab til at afhjælpe eventuelle nødsituationer på arbejdspladsen i forhold til det omgivne samfund
Sikret nødvendigt beskyttelsesudstyr og undervisning i brugen heraf.

Arbejdskonditioner:
- Beskytter mod psykisk, fysisk og seksuelt overgreb og trusler på arbejdspladsen i enhver henseende og respekterer arbejdstagers ret til privatlivets fred.
- Arbejdstid og løn skal overholde landets regler.

Det skal være frivilligt at arbejde over, og medarbejderen skal betales for det.

Produktansvarlighed:
- Tager miljøhensyn ved både design, produktion og tests af virksomhedens produkter og søger at beskytte mod ulykker på liv, helbred og sikkerhed.

Korruption og bestikkelse:
- Bestikkelse må ikke tilbydes, loves, gives, accepteres eller kræves.