Denne web-shop bruger cookies, så din shoppingoplevelse bliver optimal. I denne forbindelse gemmes sessions-oplysninger eller sprogindstillingen på din computer. Uden cookies er funktionerne for web-shoppen begrænset. Hvis du ikke er enig, skal du klikke her. x

Samhandel

Samhandelsbetingelser og fortrydelsespolitik

1 Aftalegrundlag.
Disse vilkår og betingelser (GTC) er en integreret del af alle vore udviklings- og leveringsaftaler. De er rettet mod vore kunder, udelukkende iværksættere i henhold til Dansk lov. Medmindre andet udtrykkeligt er aftalt, er inddragelsen af vilkår og betingelser, der anvendes af kunden, modsagt.

2 Konklusion af en samhandel eller kontrakt.

Alle vore tilbud er ikke-bindende, medmindre de udtrykkeligt er beskrevet som bindende i tilbudsteksten. En kontrakt er kun indgået ved vores skriftlige accept af en ordre i form af en ordrebekræftelse. Teksten i ordre-bekræftelsen er afgørende for indholdet af kontrakten.

3 Dokumenter, copyright, e-mail levering.
Gennem forretningsforbindelser med os, at kunden accepterer at modtagelsen af vor reklame i form af ny-hedsbreve og specielle tilbud via mail, eller e-mail. Denne tjeneste kan skrives til enhver tid, f.eks. "Afmeld nyhedsbrev eller særlige tilbud" af en besked til info@5610eu.dk med emne, opsiges. Alle oplysninger, tegninger og dokumenter, der fremsendes, er og forbliver vor ejendom og kan være beskyttet af ophavsret. Enhver overlapning, kommerciel brug eller overførsel til tredjepart er forbudt. Overtrædelser kan udløse et erstatningsansvar.

4 Priser
Alle priser er angivet i DKR, medmindre dokumenterne udtrykkeligt henviser til en anden valuta. Priserne er, medmindre det udtrykkeligt er aftalt skriftligt, dagspris, ab fabrik, eksklusive emballage, porto / fragt, remburs, told og andre afgifter, samt moms. Medmindre vi bliver informeret om kunden med et gyldigt CVR-nummer eller kunden er beliggende i et tredjeland, beregnes ingen skat. Emballagen tages ikke tilbage underlagt andre juridiske forpligtelser, som alle pakker overholder lovkrav og kan genbruges og bortskaffes. Prøver kan efter aftale fremsendes, og noteres i fast regning. De til frembringelsen forbundne omkostninger, afholdes af kunden.

5 Levering og overførsel af risiko
Alle leverancer er på modtagerens risiko. Delleverancer er generelt mulige på modtagerens bekostning. Den forventede leveringsdato vil blive meddelt med ordrebekræftelsen. Leverede leveringsdatoer er ikke bindende, medmindre andet udtrykkeligt er aftalt skriftligt. Den i ordren angivne kvittering for levering anses for opfyldt, hvis varerne forlader lageret på datoen i ordrebekræftelsen.

6 Betaling og ejendomsret.
Varerne forbliver vor ejendom indtil fuld betaling er modtaget. For så vidt som kunden ikke opfylder sine betalingsforpligtelser korrekt, forbeholder vi os ret til at indsamle selve kravet. Vi forsøger altid at sende den respektive kundefaktura samtidigt med varerne. Alle fakturaer betales ved ordreafgivelsen / eller efter konkret skriftlig aftale senest 8 dage efter fakturadato uden fradrag, medmindre der er lavet skriftlige aftaler om andet. Vi kan frit give en specifik diskonteringssats, hvis betaling sker inden for en udtrykkeligt angivet kort frist. Dette er så defineret i slutningen af fakturaen. Ret til retention kan kun udøves af kunden, for så vidt som det vedrører ubestridelige eller retligt besluttede krav fra samme kontraktforhold. Efter udløbet af betalingsfristen opkræves der en standardrente på 9 % over den respektive basisrente. For hver påmindelse vil der blive op-krævet et påmindelsesgebyr på 150,00 / 310,00 Dkr / 10,00 / 50,00 Dkr.

Levering af palle- og volumenartikler, samt import, adskiller sig fra vor overordnede illustrerede samhandelsbetingelser og leveringspriser, idet bestillingsmængder, vægt og volumen har direkte indvirkning på en endelig pris. Derfor vil en bestilling blive fulgt op med en endelig pris der indeholdes af de samlede omkostninger, Der kræver Deres godkendelse inden en opgave bliver endelig verificeret.